[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ที่นี่บางปะกง
นาฬิกา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 603 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซด์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก (ระดับ ๕)
  2. ดี (ระดับ ๔)
  3. ปานกลาง (ระดับ ๓)
  4. พอช้ (ระดับ ๒)
  5. ปรับปรุง (ระดับ ๑)


พยากรณ์อากาศ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 28/ม.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
143 คน
สถิติเดือนนี้
2115 คน
สถิติปีนี้
69361 คน
สถิติทั้งหมด
450232 คน
IP ของท่านคือ 18.208.126.232
(Show/hide IP)
เว็บไซด์ที่หน้าสนใจข่าวอื่น ฯ

 
  
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 

    วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ เปิดสอนตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรอาชีวศึกษา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      ทั้งภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ (8.00-16.00 น.)  และภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ (8.00-16.00 น.)
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)* ของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ
                  - สาขางานการบัญชี
                  - สาขางานการขาย
                  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        - สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
         ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ  ทำการสอนในหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
                  - สาขาวิชาการบัญชี
                  - สาขาวิชาการตลาด
                  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        - สาขาวิชาการโรงแรม
        - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546** ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 
 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                   สาขาวิชาการบัญชี
                             - สาขางานการบัญชี
                   สาขาวิชาการตลาด
                             - สาขางานการตลาด
                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
          สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ
         
          ตั้งแต่ปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ  ทำการสอนในหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                   สาขาวิชาการบัญชี
                   สาขาวิชาการตลาด
                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        - สาขาวิชาการโรงแรม
        - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 หมายเหตุ * วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช.พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใช้หลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
** วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ ปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2546 ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใช้หลักสูตร ปวส. พ.ศ.2557 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ปรับปรุง  ณ  วันที่   31/03/2558


วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
เลขที่ 1/425 หมู่ 14 ซอย 7/3 ถนนจรัลยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3853-8809 โทรสาร 0-3853-9757