อังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

การเลือกตั้งประธาน น.ศ. และคณะกรรมการ น.ศ.

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 10.30 )
การเลือกตั้งประธาน น.ศ. และคณะกรรมการ น.ศ. ภาคปกติ
เข้าชม 155  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562