พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562

กีฬาสี BBC Games 2019 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.15 ถึง 15.00 น. )
กีฬาสี BBC Games 2019 ภาคปกติ 
วันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562

เข้าชม 130  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562