อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

กิจกรรมไหว้ครู

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 - 12.30 นาฬิกา )
- ช่วงเช้ากิจกรรมไหว้ครู 08.30 - 12.00 นาฬิกา
- ช่วงบ่ายเรียนตามปกติตามตารางสอนของภาคบ่าย 

เข้าชม 180  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562